Hangi Hallerde İcra Dosyası Kapanır ?

Alacaklı, borçludan kendi girişimleri ile alacağını elde edemezse bir avukat vasıtasıyla yahut avukatsız olarak kendisi icra takibine başvurabilmektedir. Takip başlatılırken alacaklı kimseden başvuru harcı ve peşin harç isminde harçlar alınmaktadır. Takip başlatıldıktan sonra ise takibi bir avukat yürütüyorsa bunlara vekalet suret harcı da eklenmektedir.
İcra dairesine borcun takibi için teslim edilen alacağın tahsilatı esasında icra dosyasını oluşturmaktadır. İcra dosyasının meydana gelmesi ile birlikte başlayan sürecin sonu icra dosyasının infazı ile sonuçlanmaktadır. Diğer bir deyişle icra dosyası, icra dosyasının infazı ile birlikte kapanmış sayılır. Peki hangi hallerde icra dosyasının infazı gerçekleşir veya İcra dosyası nasıl kapanır ?

  • Borçlu kimse, cezaevi harcı dışındaki alacak, faiz, masraf, vekalet ücreti ve harçlardan mesuldür. Dosyanın hangi aşamada borcunun kapatılıp infazının yapılacağına göre tahsil harcı oranı değişebilmektedir.
  • Borcunu ödemek ve dosyayı kapatmak isteyen borçlu icra müdürlüğüne giderek, borçlu olduğu dosya ile ilgili kapak hesabı yapılmasını isteyebilir. Çıkan sonuca göre borcunu öder ise dosya ile ilgili hukuki sorumluluğu biter. Hacizli malları varsa üzerlerindeki hacizlerin kaldırılmasını talep eder.
  • Bir başka yol borçlunun, alacaklının avukatı ile görüşerek bir çözüme ulaşmaya çalışmasıdır. Bu şekilde yapılacak olan ödemeler avukat ve alacaklı inisiyatifinde ilerlemektedir. Buna uygulamada borcun haricen tahsili de denmektedir. Borç tamamen ödendiğinde, alacaklının avukatı ya da alacaklının kendisi borcun haricen tahsil edildiğine dair bir dilekçe yazarak dosyanın kapatılması talebini icra müdürlüğüne verir.
  • Bir başka ihtimal ise, dosyada 1 sene boyunca işlem yapılmamış olması sebebiyle dosyanın işlemden kaldırılması durumudur. Alacaklı yeniden harç ve diğer giderleri ödemek şartı ile dosyayı tekrar işleme koydurabilmektedir.
  • Dosyadaki borçtan, alacaklının feragat harcı ödeyerek feragat etmesi durumunda da dosya resmi olarak kapanacaktır.

İcra dosyası nasıl kapatılır – İzlenecek Yol

Mevcut icra dosyasını kapatabilmeniz için, icra takibi için başvurulan icra dairesine gidip dosyanın kapak hesabını yapmanız gerekmektedir. (Bazı icra dairelerinde icra kapak hesabı talebi dilekçesi alınıyor ama buna gerek yok. Zira kapak hesabı için bir talebe bile gerek yoktur. İcra memuru da kendiliğinden yapabilir.) Kapak hesabı yaptırdıktan sonra, aynı gün içerisinde kapak hesabı sonucu belirtilen borcu icra dairesinin banka hesabına yatırmalısınız. Kapak hesabındaki borcu ödediğiniz zaman, borcunuzun tahsil edildiğine ve kapandığına dair bir yazıyı icra müdüründen alabilirsiniz.

İcra dairesine yapmış olduğunuz bu işlem neticesinde, e-devletteki dosyanız kapanmış gözükecektir. İcraya konu borcunuzu icra dairesine ödemeyip asıl borçluya veya vekiline öderseniz, bu durumda borcun haricen tahsil edildiğine ve alacaklıya hiçbir borcunuzun kalmadığına dair bir ibraname almalısınız. Alacaklı kendi veya vekili vasıtasıyla haricen yapmış olduğu bu tahsilatı icra dairesine gidip bildirmelidir. Bu durumda, tahsil harcının icra dairesine ödenmesi gerekecektir (Tahsil harcı borçlu tarafından karşılanmaktadır). Tahsil harcı ödenmeden icra dosyası kapanmaz ve e-devlet üzerinde kapanmış gözükmez.

Benzer içerikleri
size gönderelim

E-posta bültenimize abone olun ve önemli içerikleri size gönderelim

Abone olduğunuz için teşekkürler

Birşeyler yanlış gitti!