SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 25.01.2018 tarihli 2018/4 sayılı Genelgesi ile 2015/25 sayılı Genelgede değişiklik yapılmıştır. PTT memurlarınca yapılan tebligatların resmi kurumlarca düzenlenen belgeler olması nedeniyle; 7201 sayılı Kanuna uygun olarak tebligat yapıldığının ve iş yerine tebliğ edilen mazbataların üzerine ...