Kullanım Sözleşmemiz

Sözleşmenin onaylanması

HUKUKİPERSPEKTİF.COM Portal üyesi olmak; HUKUKİPERSPEKTİF’te bulunan, yayınlanan çeşitli İnternet servislerinden faydalanmak istiyorsanız, öncelikle kayıt formunu doldurmanız ve HUKUKİPERSPEKTİF üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Kararınıza göre kayıt formunda bulunan ilgili butonunu tıklayarak üyelik sürecine başlayabilir ya da iptal edebilirsiniz.

Hizmetlerin Tanımı

HUKUKİPERSPEKTİF; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik servisler (BLOG,FORUM gibi interaktif servisler ile dilekçe ve sözleşme örnekleri, hukuki makaleler vb.) sunar.

Üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi

HUKUKİPERSPEKTİF üyesi kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” ve “şifre”ye sahip olur.

“Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı “kullanıcı adı” iki farklı üyeye verilmez. Bu kullanıcı adı, kayıt sonrasında üyelik sona erinceye kadar haklı bir neden gösterilmeden üyenin kendisi tarafından değiştirilemez.

“Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır.

HUKUKİPERSPEKTİF, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, yasaların zorunlu kıldığı hallerde yetkili mercilerce paylaşılması durumu haricinde, üyenin gizli kalmasını istediği bilgiler, onayı alınmadan başka üyelere açılmaz, başka üyeler tarafından görüntülenmesine izin verilmez.

Üye’nin Yükümlülükleri

ÜYE;

HUKUKİPERSPEKTİF servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından veya üyelik sırasında verilen bilgilerin doğru olmamasından doğacak her türlü zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

HUKUKİPERSPEKTİFtarafından verilen servislerin ve yayınlanan yazıların -AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE- telif hakkının HUKUKİPERSPEKTİF’e ait olduğunu,iş bu servisleri ve yazıları hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, sistemin çalışmasını önleyici ve sisteme hasar verecek uygulamalar yapmayacağını,

HUKUKİPERSPEKTİFservislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, HUKUKİPERSPEKTİF ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve HUKUKİPERSPEKTİF’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

ÜYE, HUKUKİPERSPEKTİF servislerini kullanırken, T.C. sınırları dahilinde yürürlükte olan her türlü yasal mevzuata uygun davranmakla yükümlüdür, aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluk kendisine ait olacağını,

HUKUKİPERSPEKTİF ortamında site geneline zarar verecek veya HUKUKİPERSPEKTİF’i başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılı görüş, yazılım, program veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan HUKUKİPERSPEKTİF’in sorumlu olmayacağını,

HUKUKİPERSPEKTİF’te sunulan hizmetlere HUKUKİPERSPEKTİF tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda HUKUKİPERSPEKTİF’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye, verilerinin HUKUKİPERSPEKTİF’in ihmali olmaksızın, alması gereken güvenlik önlemlerini almaması nedeni ile, yetkisiz kişilerce okunmasından (siteden ayrılırken çıkış yapmaması (LOG OUT), şifrelerin ve kullanıcı isimlerinin paylaşılması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü HUKUKİPERSPEKTİF’in sorumlu olmayacağını,

Tehdid ve hakaret edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

HUKUKİPERSPEKTİFservislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamiyle kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamiyle kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı HUKUKİPERSPEKTİF’ten tazminat talep etmemeyi,

HUKUKİPERSPEKTİF’ten izin almadan HUKUKİPERSPEKTİF servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

HUKUKİPERSPEKTİF’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi (özel mesajlar dahil) izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde HUKUKİPERSPEKTİF’in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

HUKUKİPERSPEKTİF’in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, sistemindeki servisleri bu amaçla istediği zaman ücretli hale getirebileceğini, HUKUKİPERSPEKTİF’e ait reklam ve tanıtım amaçlı zararlı program ve virüslerden arındırılmış e-postalar gönderebileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye “kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlerden sorumlu olacağını,

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

HUKUKİPERSPEKTİF’e Verilen Yetkiler

HUKUKİPERSPEKTİF herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı HUKUKİPERSPEKTİF’in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

HUKUKİPERSPEKTİF, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

HUKUKİPERSPEKTİF, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

HUKUKİPERSPEKTİF, üyelerinin bilgilerini aşağıda beliritlen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

* Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda
* Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda
* Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda

HUKUKİPERSPEKTİF, üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı HUKUKİPERSPEKTİF sorumlu tutulamaz.

HUKUKİPERSPEKTİF kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

HUKUKİPERSPEKTİFüyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin blog, hukuk kitaplığı, dilekçe örnekleri için haber, mesaj, makale, dosya, resim, video gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde HUKUKİPERSPEKTİF tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir.

Yayınlanan bu bilgilerin daha sonra internet üzerinde kopyalanarak başka kullanıcılar tarafından yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, HUKUKİPERSPEKTİF’tan telif ve benzeri hiçbir ücret talep edemez.

HUKUKİPERSPEKTİF, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Üyeler sözleşmeye her zaman için bu adresten ulaşabilirler.

HUKUKİPERSPEKTİF üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

HUKUKİPERSPEKTİF ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veye tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Sitede Yayınlanan İçerikler 

HUKUKİPERSPEKTİF’teki bilgiler yalnızca ilgi duyulan konulara ilişkin olarak yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, ilgili bilgi ve olaylara bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir. Yasa, kural ve yönetmeliklerin sürekli değişmesi ve elektronik iletişimin doğasında bazı riskler taşıması nedeniyle, bu sitedeki bilgilerde gecikmeler, eksiklikler veya yanlışlıklar söz konusu olabilir. Bu nedenle, bu sitede yer alan bilgiler ve hesaplama araçları, yazar ve yayıncıların yasal konularla ilgili ve diğer profesyonel danışmanlık ve hizmet sağlama işleriyle iştigal etmedikleri varsayılarak sunulmaktadır. Bu nedenle söz konusu vasıtalar profesyonel hukuk danışmanları ve diğer yetkili danışmanlarla yapılacak görüşmelerin yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Bu sitedeki bilgileri kullanarak herhangi bir karar vermeden veya harekete geçmeden önce profesyonel bir danışmana başvurmanız gerekmektedir. Bu sitedeki bilgilerin güvenilir kaynaklardan alınması hususunda azami gayret gösterilmiştir. Bununla birlikte HUKUKİPERSPEKTİF, herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

HUKUKİPERSPEKTİF’teki tüm bilgiler “oldukları gibi” sunulmaktadır ve, belirli bir amaçla kullanıldığında gösterecekleri performansa, ticari meta olarak alınıp satılabilme özelliklerine ve belli bir amaca uygun olmalarına ilişkin garantiler de dahil olmak, ancak, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu bilgilerin eksiksiz, doğru ve zamanında sağlanmış bilgiler olmalarıyla veya bu bilgilerin kullanımından doğan sonuçlarla ilgili olarak herhangi bir açık veya zımni garanti ve teminat verilmemektedir HUKUKİPERSPEKTİF, hiçbir şekilde tarafınıza veya başka bir tarafa karşı bu sitedeki bilgilere dayanılarak alınan kararlarla ve yapılan işlemlerle ilgili olarak, bu bilgilerin kullanımından doğan dolaylı zararlar konusunda (bu tür zarar ve ziyanların meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulunulmuş olsa dahi) herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

HUKUKİPERSPEKTİF, üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgi ve malzemeyle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte ve söz konusu üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgiler içinde yer alan beyan ve görüşleri doğrudan doğruya veya dolaylı olarak onaylamamaktadır. HUKUKİPERSPEKTİF, üçüncü şahıslara ait olan ve herhangi bir nedenle uygun olmadığını düşündüğü bilgileri siteden çıkarma hakkını saklı tutmaktadır.

Site İçeriklerinin Güvenirliliği

Sitede tarafımızca veya üyelerimizce eklenen dilekçeler, sözleşme ve ihtarname örnekleri, ders notları vb dökümanlar yalnızca yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla bu alanlarda yayınlanmaktadır. Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, ilgili bilgi ve olaylara bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir. Yasa, kural ve yönetmeliklerin sürekli değişmesi ve elektronik iletişimin doğasında bazı riskler taşıması nedeniyle, bu sitedeki bilgilerde gecikmeler, eksiklikler veya yanlışlıklar söz konusu olabilir. Bu sitede yer alan bilgiler ve hesaplama araçları, yazar ve yayıncıların yasal konularla ilgili ve diğer profesyonel danışmanlık ve hizmet sağlama işleriyle iştigal etmedikleri varsayılarak sunulmaktadır. Bu nedenle söz konusu vasıtalar profesyonel hukuk danışmanları ve diğer yetkili danışmanlarla yapılacak görüşmelerin yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır.

HUKUKİPERSPEKTİF Kayıtlarının Geçerliliği
Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda HUKUKİPERSPEKTİF’in bilgisayar kayıtlarının HMK anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten HUKUKİPERSPEKTİF kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulune uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları (BK, TTK, HMK, MK, TCK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ANKARA Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük
Kullanıcı kayıt formunu doldurup “KAYDI TAMAMLA” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak (üyeliği taraflar tarafından iptal olana kadar) yürürlüğe girer.

Fesih
HUKUKİPERSPEKTİF, ÜYE’nin işbu sözleşmedeki maddeleri ihlal ettiğini tesbit etmesi halinde, dilediği zaman bu sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.

  8 Ağustos 2018

  Senette Tanzim Tarihinin Vade Tarihi Bölümünde Tekrar Edilmiş Olması – Yargıtay Kararları

  YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2017/4676,KARAR NO: 2017/10224,KARAR TARİHİ: 5.7.2017 İlamında; “BONODAKİ KEŞİDE-TANZİM TARİHİNİN VADE TARİHİ BÖLÜMÜNE YAZILIP, TEDİYE…
  21 Temmuz 2018

  Mesafeli Satış Sözleşmesi – Tüm Ayrıntılarıyla

  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GENEL BİLGİ Evde, iş yerinde, seyahat ederken yani günün herhangi bir saatinde televizyon veya internet aracılığıyla herhangi…
  1 Temmuz 2018

  Çek üzerinde Teminat Çeki Kaydı ve İcra takibine konu olması

  Teminat çekidir kaydı var. Çek icra takibine konu edilebilir mi ? Eğer çek üzerinde “Teminat çekidir, ciro edilmez” kaydı varsa…
  28 Haziran 2018

  Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Hak Arayışları

  Genel Bilgi Tüketici Hakem Heyeti İllerde Ticaret İl Müdürlükleri, İlçelerde ise Kaymakamlıklar bünyesinde bulunmaktadır. Başvuruda bulunacağınız Hakem Heyeti ikamet ettiğiniz…
  24 Haziran 2018

  İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki, Cezai ve Disiplin Sorumluluğu

  İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Sorumluluğu Hukuki Sorumluluk (Tazminat davası) İcra (ve iflas) dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları ancak…
  8 Kasım 2017

  Evlilik dışı doğan çocuğun ve Evlatlığın mirasçılığı

  Evlilik dışı doğan çocuk, aralarında evlilik akdi bulunmayan kişilerin birliktelikleri sonucu hukuki varlık kazanan çocuktur. Evlilik dışında doğan çocuk, tıpkı…