İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Sorumluluğu Hukuki Sorumluluk (Tazminat davası) İcra (ve iflas) dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları ancak idareye (Adalet Bakanlığına) karşı açılabilir (m.5 c.1); kusurlu memura karşı açılamaz. Bu hüküm, memurların ve diğer ...