Hukukta koruma tedbiri Tehlike bir zararın ortaya çıkabilme ihtimalidir ve hukuk tehlikeli halleri göz önünde bulundurarak bunlara karşı bazı çarelere başvurur. Tehlike mevcut ancak suç henüz işlenmemişse suçun işlenmesini önlemek veya tehlikeyi gidermek amacıyla “önleme tedbiri“ne ...