Teminat çekidir kaydı var. Çek icra takibine konu edilebilir mi ? Eğer çek üzerinde “Teminat çekidir, ciro edilmez” kaydı varsa bu çekin koşula bağlı bir çek olduğunu gösterir. Teminat çeki sözleşmenin teminatı olduğundan sadece sözleşmeden doğan alacak için kullanılabilir. ...